Aut. klinisk psykolog.   cand.  psych.
Medlem af Dansk Psykolog Forening
Torvet 15-17, 8500 Grenaa
J.M. Mørksgade 1, 8000 Aarhus C
tlf.nr.: 86 12 08 08
e-mail: psykolog@lenenordheim.dk 

Værdigrundlaget for mit arbejde er at hjælpe mennesker til at udvikle sig og mobilisere de potentialer og ressourcer, som vi alle indeholder.

Omdrejningspunktet i dette menneskesyn er respekt og dialog. Intet problem har en færdig facitliste, og målet er derfor at hjælpe mennesker til at tage ansvar for egen udvikling og livsbetingelser.
Netop når mennesket finder sine egne indre motiver, kompetencer, styrker og svagheder, igangsættes den udvikling, som giver dynamik og glæde både privat og på arbejdet.

De fleste problematiske situationer kan vendes til noget positivt, også selvom der er tale om akutte eller længerevarende kriser.
Ofte kræver det dog, at vi får hjælp til at reflektere over situationen med et andet menneske, der har den fornødne ekspertise og erfaring.
Gennem samtaler skabes overblik, og det bliver muligt at se muligheder frem for begrænsninger.

Vi eksisterer i kraft af hinanden - hvad enten det er i private relationer, på arbejdspladsen eller i livet som helhed.
Men i dette fællesskab er hver enkelt individ på samme tid unikt, og vi har alle sammen noget helt specielt at byde på.
Det er mit ønske at hjælpe det enkelte menneske til at finde sin egen mening, værdi og motivation – og dermed også finde frem til det bidrag, der giver livet indhold – såvel personligt som i forhold til andre.

En professionel håndsrækning kan være afgørende for at skabe grobund for udvikling, vækst og realisering af mål her i tilværelsen.

...Læs mere

Tænk: "Det kan så let gå godt!"

Det siges, at vi mennesker tænker mindst 60.000 tanker pr. dag. ...Læs mere

Giv dit liv et serviceeftersyn

Du kender det garanteret efterhånden, som du er blevet æld...Læs mere

Er du glad, når du går ind af din hoveddør?

Godt inspireret af indianernes ordsprog om ”kun at eje 7 ting, f...Læs mere

”Art de vivre” – kunsten at nyde livet.

I 1900-tallet var middellevealderen i Danmark omkring 50 år, men...Læs mere