Aut. klinisk psykolog.   cand.  psych.
Medlem af Dansk Psykolog Forening
Torvet 15-17, 8500 Grenaa
J.M. Mørksgade 1, 8000 Aarhus C
tlf.nr.: 86 12 08 08
e-mail: psykolog@lenenordheim.dk 

Alle kan henvende sig til en psykolog og få hjælp mod betaling - heraf kan en del kan være omfattet af private, offentlige eller arbejdsmæssige ordninger eller forsikringer.

Den offentlige Sygesikring betaler en stor del af den psykologiske behandling, når den udføres af en godkendt psykolog efter henvisning fra en praktiserende læge.
Dette gælder for følgende kategorier:

 1. Røveri-, volds- eller voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort pga. misdannelser eller lign. ved barnet
 9. Offer for incest/seksuelle overgreb inden det fyldte 18. år.
 10. Let til moderat depression efter udført psykometrisk test.
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD - og er mellem 18 og 38 år.

Hændelsen skal dog være sket indenfor de seneste 6 måneder - undtagelsesvis kan der dog efter en lægelig vurdering gives dispensation indenfor et år.

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11.

Sygesikringen prisregulererer taksterne af hhv. den 1.4. og den 1.10. hver år. De aktuelle sygesikringstakster kan ses her:  http://www.dp.dk/radgivning/selvstaendig/den-selvstaendiges-abc/praksishonorarer-og-fortolkningsbidrag/


Det skal bemærkes, at "Danmark Sygeforsikring" yder tilskud til psykologsamtaler, hvad enten lægen har henvist over Den offentlige Sygesikring. jfr. ovenstående eller ikke har foretaget en henvisning. Tjek venligst dette link: http://www.sygeforsikring.dk/default.aspx?ID=331


...Læs mere

Tænk: "Det kan så let gå godt!"

Det siges, at vi mennesker tænker mindst 60.000 tanker pr. dag. ...Læs mere

Giv dit liv et serviceeftersyn

Du kender det garanteret efterhånden, som du er blevet æld...Læs mere

Er du glad, når du går ind af din hoveddør?

Godt inspireret af indianernes ordsprog om ”kun at eje 7 ting, f...Læs mere

”Art de vivre” – kunsten at nyde livet.

I 1900-tallet var middellevealderen i Danmark omkring 50 år, men...Læs mere