Aut. klinisk psykolog.   cand.  psych.
Medlem af Dansk Psykolog Forening
Torvet 15-17, 8500 Grenaa
J.M. Mørksgade 1, 8000 Aarhus C
tlf.nr.: 86 12 08 08
e-mail: psykolog@lenenordheim.dk 

Søren Kierkegaard: "At vove er at miste fodfæstet for en tid - ikke at vove er at miste sig selv"

Livet er altid en udfordring. Alle kan vi i en kritisk periode i vores liv have brug for at tale med en udenforstående.
Få hjælp og støtte - måske et skub - til at komme videre i den proces livet er. Terapi betyder egentlig blot "behandling" - i min forståelse er terapi udtryk for en aktiv forandringsproces skabt i dialog mellem klient og psykolog.
Det fælles mål er at løse aktuelle problemer, frigøre de ressourcer og potentialer, vi alle besidder og forbedre livskvaliteten i parforholdet, i familien eller i den organisation eller virksomhed, der er en levende organisme, som hele tiden har behov for at udvikle sig.

Sorg og krise, personlige og familiemæssige problemer er en del af livet.
Vi risikerer alle pludseligt at møde voldsomme hændelser eller at vakle under et langvarigt, stort pres fra omgivelserne.
Presset kan både skabes af og udmønte sig i arbejdsrelateret stress eller samlivsproblemer både i forhold til partneren og børnene.
Jalousi, ensomhed, selvværdsproblemer, angst, depression og eksistentielle overvejelser er andre psykologiske fænomener, der kan bringe én ud af fatning.

Disse alment menneskelige problemer løser ikke automatisk sig selv og har sjældent godt af at blive tacklet i enerum eller at blive isoleret blandt dem, der måske selv er en del af problemet. Ofte er konstruktiv hjælp og støtte fra en professionel med det fornødne overblik og erfaring den håndsrækning, der skal til for selv at tage fat.

Jeg tilbyder psykologhjælp til børn, unge og voksne - individuelt eller i gruppeforløb - med henblik på udvikling, indsigt og bearbejdning af livets udfordringer.
Desuden udvikler jeg i samarbejde med f.eks. virksomheder og institutioner forløb til stress- og krisestyring og skræddersyr den undervisning og supervision, der er behov for.

Hvor omfattende et terapi- eller f.eks. et undervisningsforløb skal være, varierer fra menneske til menneske - fra virksomhed til virksomhed. Nogle har måske blot brug for en enkelt konsultation eller to, hvor andre kan have behov for mere intensive forløb.
Efter første samtale er det dog som regel muligt at give et realistisk bud på det individuelle behov.

Naturligvis kan det også forekomme, at problemet har et omfang eller årsag, der kræver en anden form for hjælp, end jeg som psykolog kan give. I så fald vil jeg være i stand til at vejlede med at finde frem til den rette hjælp.

...Læs mere

Tænk: "Det kan så let gå godt!"

Det siges, at vi mennesker tænker mindst 60.000 tanker pr. dag. ...Læs mere

Giv dit liv et serviceeftersyn

Du kender det garanteret efterhånden, som du er blevet æld...Læs mere

Er du glad, når du går ind af din hoveddør?

Godt inspireret af indianernes ordsprog om ”kun at eje 7 ting, f...Læs mere

”Art de vivre” – kunsten at nyde livet.

I 1900-tallet var middellevealderen i Danmark omkring 50 år, men...Læs mere