Aut. klinisk psykolog.   cand.  psych.
Medlem af Dansk Psykolog Forening
Torvet 15-17, 8500 Grenaa
J.M. Mørksgade 1, 8000 Aarhus C
tlf.nr.: 86 12 08 08
e-mail: psykolog@lenenordheim.dk 

Forsøg har vist, at frøer, der kastes i spilkogende vand straks vil hoppe op og dermed redde livet. Omvendt med frøer, der befinder sig i koldt vand, der langsomt varmes op. De tilpasser sig forandringen og dør af det....

Billedet af frøerne illustrerer, hvor tilpasningsvenlige levende væsner er.
Og det gælder også mennesker og kan forklare, hvorfor vi ofte ikke opdager faren, før det kan være for sent.
Stress er et eksempel på denne uhensigtsmæssige tilpasningsevne.
Stress er et alvorligt og omfattende problem, som ca. 1/5 af Danmarks befolkning føler sig ramt af, og som fører til fysisk og psykisk sygdom, til sygedage og hospitalsindlæggelser og til problemer og udgifter for den enkelte, familien, arbejdspladsen og samfundet.

Det afgørende for, om et menneske bliver stresset, er hvordan han eller hun oplever det at gå på arbejde, og hvordan situationerne på arbejdet tackles.
Stress er en samlet belastningstilstand, en oplevelse, vi alle kan have af ikke at kunne leve op til de forventninger og krav, der stilles til os af kolleger, chef og kunder. Og ikke mindst af os selv!

Belastet? Mange oplever store præstationskrav på arbejdet, som kan være svære at opfylde.
Det kan eksempelvis være tiltagende arbejdsbyrde muligvis kombineret med krav om nye færdigheder, så man ikke føler at have tilpas indflydelse på egen arbejdssituation.
Hvis der samtidigt er konflikter, krise eller sygdom i familien, forværrer det situationen.
Mange stiller for store krav til sig selv - ofte styret af egne ambitioner og tendens til perfektionisme. Man er sin egen strengeste indre dommer med den evige pisk over sig!

Udbrændt? Urinstinktets overlevelsesmekanisme "kæmp eller flygt" sætter ind i situationen, der af hjernen opfattes som livstruende.
Enten flygter vi væk fra situationen eller klarer den ved at slås og blive voldsomt vrede.
Det betyder, at nogle forsøger at leve op til omgivelsernes forventninger om høj status og kun har det godt, når ydelser og præstationer er perfekte og bliver rost.
Andre gribes af arbejdet, som nærmest bliver en besættelse og måske til tider en flugt fra en travl hverdag, hvor der også stilles krav.
Andre igen bliver kede af det, forvirrede og trækker sig socialt.

Vedvarende stress, som mennesket ikke kan se en ende på, kan føre til udbrændthed.
Tilstanden kommer ofte snigende, og en ond spiral er sat i gang både psykisk og fysisk - f.eks. giver flere udtryk for, at dagligdagen kan være svær at få til at hænge sammen, at man ikke tør tage hurtige beslutninger eller at der ikke er så meget glæde ved livet.

Depression? Strækker belastningerne sig over længere tid, kan det medføre depression med deraf følgende tristhed, selvbebrejdelser, svigtende koncentration og hukommelse. Andre symptomer er uro i kroppen, hjertebanken og muskelspændinger og andre kropslige reaktioner.
Til sidst kan kroppen slå helt fra.

Forebyggelse og behandling af stress: Hvad enten det er det enkelte menneske eller arbejdspladsen som helhed der ikke trives, gælder det om at se signalerne på stress, udbrændthed og depression i tide.
Gennem rådgivning, vejledning, terapi og kurser kan jeg iværksætte behandling og forebyggelse, så den enkelte kan opnå større livskvalitet og trivsel.
Glade, engagerede medarbejdere, ledere og kolleger er selve grundlaget for en velfungerende og produktiv arbejdsplads.

...Læs mere

Tænk: "Det kan så let gå godt!"

Det siges, at vi mennesker tænker mindst 60.000 tanker pr. dag. ...Læs mere

Giv dit liv et serviceeftersyn

Du kender det garanteret efterhånden, som du er blevet æld...Læs mere

Er du glad, når du går ind af din hoveddør?

Godt inspireret af indianernes ordsprog om ”kun at eje 7 ting, f...Læs mere

”Art de vivre” – kunsten at nyde livet.

I 1900-tallet var middellevealderen i Danmark omkring 50 år, men...Læs mere