Aut. klinisk psykolog.   cand.  psych.
Medlem af Dansk Psykolog Forening
Torvet 15-17, 8500 Grenaa
J.M. Mørksgade 1, 8000 Aarhus C
tlf.nr.: 86 12 08 08
e-mail: psykolog@lenenordheim.dk 

Uden at opremse andre terapeutiske retninger indgående, skal EMDR dog særligt nævnes, idet denne metode er en integrativ psykoterapeutisk terapi, som er særlig effektiv bl.a. overfor traumer. EMDR er af samme grund anerkendt af WHO.
Jeg er godkendt som Practitioner og supervisor i EMDR. Se i øvrigt også under profil.

EMDR er en forkortelse af "Eye Movement Desensitization Reprocessing". (Desensibilisering og omprogrammering ved hjælp af øjenbevægelser).

EMDR er en psykoterapeutisk metode, som hjælper til at mindske det ubehag i dagligdagen, der stammer fra ubearbejdede oplevelser fra fortiden.
Det kan f.eks. dreje sig om traumer som overfald, overgreb, dødsfald, ulykker eller naturkatastrofer.
Men det kan også være tilsyneladende mindre dramatiske hændelser som uventet at blive afskediget, mobbet på arbejdspladsen eller blive droppet af en kæreste osv.

Fælles for disse fænomener er, at selvom traumet fandt sted for uger eller endda år siden, kan man stadig være plaget af oplevelser i dagligdagen i form af såkaldte posttraumatiske symptomer: invaderende erindringer, overvældende følelser, søvnbesvær og mareridt, angst, følelsesmæssig isolation, lav selvværdsfølelse eller andre besværligheder, som gør livet svært at leve.

De fleste mennesker ved godt fornuftsmæssigt, at hændelsen eller faren for længst er overstået. De ved det, men føler det ikke - og sidder derfor fast i oplevelsen.
Følelserne kan ikke følge med - de klamrer sig til fortiden længe efter, at det rationelle syn på situationen har ændret sig.
Således opstår traumet som udtryk for denne smertefulde erindring og kan reaktiveres ved den mindste mindelse om det oprindelige traume.

Det er min erfaring, at mange mennesker bærer rundt på ubearbejdede hændelser og hæmmende overbevisninger om sig selv - ganske unødvendigt!
Gennem flere år har jeg opnået yderst positiv erfaring med EMDR. Metodens styrke ligger i, at den traumatiske erindring først fremkaldes med alle dens forskellige komponenter: visuelle, følelsesmæssige, erkendelsesmæssige og kropslige for dernæst at stimulere hjernens tilpasningssystem til at fordøje det overflødige stof.
EMDR kan også anvendes til at styrke menneskets fokuseringsevne f.eks. i forhold til at opnå ønskede mål i tilværelsen.
EMDR har også vist sig virksomt i forhold til smertelindring eller tolerance af forskellige uhensigtsmæssige følelser som f.eks. unødig jalousi eller tendens til raseri.

Hvis EMDR er en mulighed, som kan komme på tale i terapien eller i coaching, vil jeg foreslå og forklare teknikken indgående relateret til den enkelte.
Flere informationer om metoden kan også fås på: www.emdr.dk

...Læs mere

Tænk: "Det kan så let gå godt!"

Det siges, at vi mennesker tænker mindst 60.000 tanker pr. dag. ...Læs mere

Giv dit liv et serviceeftersyn

Du kender det garanteret efterhånden, som du er blevet æld...Læs mere

Er du glad, når du går ind af din hoveddør?

Godt inspireret af indianernes ordsprog om ”kun at eje 7 ting, f...Læs mere

”Art de vivre” – kunsten at nyde livet.

I 1900-tallet var middellevealderen i Danmark omkring 50 år, men...Læs mere